Handelsbetingelser

Ejerforhold
ALL ABOUT COOKING – Kromans Kokkeskole
drives og ejes af kromans.dk

Firmaets adresse er:
Kromans
Kærmindevej 30
2820 Gentofte
Att.: Karsten Kroman
M. 24 65 46 47
E. aac@kromans.dk


Booking

Al booking af arrangementer for private, firmaer, organisationer o.l. skal ske ved fremsendelse af e-mail til aac@kromans.dk, hvorefter vi bekræfter bookingen skriftligt enten ved besvaret e-mail og/eller fremsendelse af en ordrebekræftelse.

Reservation

Reservationer opretholdes i 3-5 hverdage (aftales fra gang til gang) og frigives uden yderligere varsel, såfremt vi ikke har hørt fra arrangøren inden fristens udløb.

Holdstørrelse
Minimums holdstørrelse er 12 personer både for private og firmaer.  

Betaling
Afregning sker ved fremsendelse af faktura. Alle fakturaer skal være betalt inden arrangementet finder sted, og det vil til enhver tid være skolens betalingsbetingelser, der er gældende.

Såfremt det ikke er muligt at overholde betalingsfristen i den indgåede aftale  – evt. grundet virksomhedens procedurer, betalingssystem og/eller mangel på tilstrækkelige faktureringsoplysninger – skal indbetalingen foretages på arrangementsdatoen med et firma-creditcard. Vi modtager, Visa, Master, Amex og Diners. Betaling med firma-creditcard tillægges et transaktionsgebyr på 3 % af fakturabeløbet inkl. moms.


Undervisning:
Til alle kurser udleveres skolens undervisningsmateriale/opskrifter, der må tages med hjem.

Evt. ekstramateriale afregnes særskilt.


Vi beder venligst om, at deltagerne til vore kurser møder præcist, idet vi ikke har noget venteområde. Vi bestræber os på, at gøre oplevelsen så helstøbt og positiv som muligt. Vi har derfor brug for at være helt klar inden døren åbnes. Derfor kan det forekomme, at døren er lukket lige indtil den aftalte kursusstart.

Regler for deltagelse:
AAC er udstyret med eksklusivt inventar og udstyr samt eksklusive hårde hvidevarer. Vi beder derfor kursusdeltagerne om at udvise almindelig omtanke og respekt for skolens udstyr. Grov uagtsomhed med skolens udstyr eller inventar vil være ansvarspådragende.

Deltagerne skal arbejde aktivt i et køkken og gennemføre et forholdsmæssigt langt undervisningsforløb. Vi beder derfor om, at man bærer praktiske og lukkede sko samt praktisk beklædning. Skolen dækker ikke udgifter til vask/rens af tøj ligesom beskadiget eller ødelagt beklædning og fodtøj ikke erstattes. Deltagerne på kurset deltager frivilligt og på eget ansvar.
Af sikkerhedsmæssige hensyn undervises ikke berusede/påvirkede personer. Skolen forbeholder sig til enhver tid ret til at afbryde undervisningen for en eller flere deltagere, såfremt de skønnes for berusede eller påvirkede. Skulle dette ske, er den/de pågældende ikke berettiget til refusion af deltagerbetalingen.
 
Aflysning af kurser/arrangementer

Kurser/arrangementer kan af firmaet eller den private arrangør aflyses vederlagsfrit 2 måneder før den aftalte arrangementsdato. Ved senere aflysning og indtil 4 uger før arrangementsdatoen beregnes 50 % af den samlede arrangementspris. Ved aflysning fra 4 uger og indtil 3 uger før arrangementsdato beregnes 75 % af den samlede arrangementspris. Ved aflysning fra 3 uger og indtil 2 uger før eller senere beregnes 100 % af den samlede arrangementspris. 

Såfremt der sker aflysning af et booket arrangement, hvor menu og program endnu ikke måtte være endeligt aftalt beregnes annulleringsgebyret som minimum af vores laveste menupris pr. person. Et arrangement anses for booket, såfremt der foreligger en bekræftende e-mail eller anden skriftlig dokumentation.


Skolen forbeholder sig ret til at aflyse bookede
kurser/arrangementer på grund af sygdom.

Såfremt et kursus/arrangement må aflyses, vil den ansvarlige arrangør blive kontaktet skriftligt og/eller pr. telefon med henblik på fastsættelse af en ny dato for kurset/arrangementet.  Skolen kan ikke gøres ansvarlig for arrangørens evt. omkostninger i forbindelse med aflysningen.

Alle ovenstående betingelser gælder ligeledes i forbindelse med lokaleleje. 

Covid-19

Hvis et booket kursus/arrangement for nuværende må aflyses på grund af Covid-19 og Statsministeriets og/eller Sundhedsstyrelsens deraf følgende anvisninger, er AAC indstillet på at indgå aftale om gennemførelse på et senere tidspunkt inden for 3 måneder.

Hvis vi i henhold til den indgåede aftale er berettiget til fuld betaling, er vi ligeledes indstillet på kun at modtage 50 % af deltagerbetalingen med en betalingsfrist på 8 dage fra fakturadato og siden en indbetaling af de resterende 50 % i forbindelse med arrangementets gennemførsel. Øvrige ombookinger/aflysninger følger de gældende aflysningsregler, som beskrevet ovenfor.

Hvis situationen vedrørende Covid-19 stadig er uafklaret, når den nye dato nærmer sig, indgås en ny aftale om dato for gennemførsel af kurset/arrangementet. Reglerne vedr. aflysning af kurser/arrangementer sættes ud af kraft for kurser/arrangementer, der flyttes på grund af covid-19. Dvs. et arrangement, der f.eks. skulle være afholdt i maj måned 2020, men flyttes til efteråret 2020 eller længere ikke har mulighed for aflysning vederlagsfrit 2 måneder før osv. 

Ændring af deltagertal

Ændringer i antal deltagere kan for nedadgående ske indtil 14 dage før. Herefter er antallet bindende.  Ændringer af antallet for opadgående kan ske indtil 2 dage før.

Fortrydelsesret
Når din tilmelding til et åbent kursus eller anden form for åbent arrangement er bekræftet, kan det ikke ombyttes eller refunderes. Du kan evt. vælge at afhænde din tilmelding til en anden.

Selvom tilmeldingen måtte være foretaget på nettet, hvor der normalt er en 14-dages fortrydelsesret, gør vi opmærksom, at der i forbrugeraftaleloven er visse undtagelser. Det gælder f.eks. rekreative fritidsaktiviteter, hvor man er tilmeldt til en specifik dato og tidspunkt. AAC’s kurser og øvrige arrangementer hører til denne kategori og derfor refunderes tilmeldingen ikke – heller ikke selvom du er forhindret på grund af sygdom eller andre årsager (det samme gælder f.eks. teater- og biografbilletter).

Der gælder ingen fortrydelsesret for lukkede private arrangementer, firmaer, organisationer o.l., idet de automatisk er underlagt ovennævnte betingelser under: ‘Aflysning af kurser og arrangementer’.

Forbehold
AAC og kromans.dk tager forbehold for trykfejl og/eller tastefejl på hjemmesiden, i undervisningsmaterialet og øvrigt materiale. Vi tager ligeledes forbehold for evt. misvisende fotomateriale o.l.. Vi tager endvidere forbehold for ændringer i menuer og kursusbeskrivelser, der vil kunne foretages uden forudgående varsel eller information til deltagerne forud for kursusstart.
Endelig tager vi forbehold for udsolgte kurser og arrangementer – herunder tekniske eller administrative fejl i håndteringen af skolens hjemmeside.


Gastronomiske oplevelser

Lokalerne


Vores lokaler egner sig perfekt til teambuilding eller kundearrangementer med madlavning. De er eksklusivt indrettet med de bedste hvidevarer fra Gaggenau og Siemens.

Køkkenet er superlækkert og monteret med Quooker Twin Tab i alle vaske. Bordpladerne er i corian og amerikansk eg og selve maden laver I på den 4,5 m lange og 1,6 m brede kogeø, der altsammen er produceret af Mølballe. Køkkenudstyret er alt det bedste fra bl.a.Kitchen Aid, Magimix og Mauviel. Tallerknerne er naturligvis de lækre fra Pillivuyt smukt akkompagneret af italienske Bormioli glas.

Ring på  +45 24 65 46 47 

All About Cooking Virtual tour...

© 2021

Kromans Kokkeskole   All About Cooking
Trommesalen 4 - 1614 København V


Ring til os på: 24 65 46 47 
Skriv til os på: aac@kromans.dk

Handelsbetingelser     Persondata politik